XIII Congreso de la Abogacía Española

Programa

  Plenaria  
19:00
19:30
20:00
20:30

19:00 Acte d'inauguració

20:15 Copa de benvinguda

  Plenaria  
  DELIBERATIVA 1 - Sala Alexandria 1 i 2  
  DELIBERATIVA 2 - Sala Alexandria 3 i 4  
  Pràctica jurídica processal - Sala Cartago 1  
  Noves reformes legals - Sala Cartago 2  
  Cultura de l'Acord  
  Habilitats professionals  
  Tecnologia per a la pràctica professional  
  Bones pràctiques de despatx  
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30

11:00 PAUSA CAFÉ

12:15 PLENÀRIA - Miquel Roca

14:30 DINAR TREBALL

09:30 Especialitats i formació legal continua - Deliberativa

Sessió 1.1.

11:00 PAUSA CAFÉ

13:00 Especialitats i formació legal continua - Deliberativa

Sessió 1.1.

14:30 DINAR TREBALL

16:00 Especialitats i formació legal continua - Deliberativa

Sessió 1.1.

09:30 Especialitats i formació legal continua - Deliberativa

Sessió 1.1.

11:00 PAUSA CAFÉ

13:00 Especialitats i formació legal continua - Deliberativa

Sessió 1.1.

14:30 DINAR TREBALL

16:00 Especialitats i formació legal continua - Deliberativa

Sessió 1.1.

09:30 1.1. Com interrogar els testimonis

Sessió 1.1.

10:15 1.2. Com interrogar els víctimes i els testimonis protegits

11:00 PAUSA CAFÉ

13:00 1.3. La Cassació i la seva projectada reforma

13:45 1.4. Singularitats del recurs de cassació contenciós administratiu

14:30 DINAR TREBALL

16:00 1.5. El plet testimoni. Qüestions pràctiques

16:45 1.6. L'escrit d'acusació de la víctima de violència de gènere

09:30 2.1. La jornada de treball: control horari, conciliació i desconnexió digital

10:15 2.2. Secret de les actuacions, presó i exercici del dret de defensa

11:00 PAUSA CAFÉ

13:00 2.3. Com canvia el nou reglament l'administració concursal

13:45 2.4. La Llei d'Eficiència Organitzativa i el seu impacte a la rutina dels professionals

14:30 DINAR TREBALL

16:00 2.5. La proposta de Reglament Europeu en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals

16:45 2.6. Com pot afectar la Llei d'eficiència processal en l'exercici de l'advocacia

09:30 3.1. L'advocacia col·laborativa com a referent en l'assumpció d'acords

10:15 3.2. Els efectes jurídics dels MASC

11:00 PAUSA CAFÉ

13:00 Sessió 3.3. Negociació integradora al conflicte. Advocacia neutral

13:45 3.4. Mediació a l'àmbit tributari

14:30 DINAR TREBALL

16:00 Sessió 3.5. Avantatges de l'arbitratge

16:45 3.6. Mediació a Sanitat

09:30 4.1. Com millorar la relació entre advocat i client

10:15 4.2. Advocacia i marca personal. Xarxes socials

11:00 PAUSA CAFÉ

13:00 4.3. Habilitats comunicatives

13:45 4.4. Conciliació i advocacia

14:30 DINAR TREBALL

16:00 Sessió 4.5. Salut, benestar i Pràctica professional

16:45 Sessió 4.6. Els clients ja no truquen a la porta

09:30 5.1. La prova digital: com obtenir-la i aportar-la a un procediment

10:15 5.2. Diligències de recerca tecnològica i transcendència internacional a l'àmbit penal

11:00 PAUSA CAFÉ

13:00 5.3. Accés a l'Expedient Judicial Electrònic

13:45 Sessió 5.4. El Servei electrònic de Microempreses

14:30 DINAR TREBALL

16:00 Sessió 5.5. Liquidació sense administració concursal a través de la plataforma en línia

16:45 5.6. Paper zero: processos sostenibles

09:30 6.1. El secret professional en relació amb la prevenció del blanqueig de capitals

10:15 6.2. Diligència deguda a la porta de la responsabilitat civil professional

11:00 PAUSA CAFÉ

13:00 6.3. Facturació a despatxos d'advocats i càlcul de costos

13:45 6.4. ChatGPT i IA a l'Advocacia i la Carta de Drets Digitals

14:30 DINAR TREBALL

16:00 6.5. Big data. Repte i oportunitats per a l'exercici de l'advocacia

16:45 6.6. Prevenció del blanqueig de capitals

  Plenaria  
  DELIBERATIVA 3 - Sala Alexandria 1 i 2  
  DELIBERATIVA 4 - Sala Alexandria 3 i 4  
  Pràctica jurídica processal - Sala Cartago 1  
  Noves reformes legals - Sala Cartago 2  
  Cultura de l'Acord  
  Habilitats professionals  
  Tecnologia per a la pràctica professional  
  Bones pràctiques de despatx  
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30

11:15 PLENÀRIA - "Mapa Legaltech a Espanya, el present i futur de l'advocacia". Projecte de Fundació Mutualitat Advocacia i Fundació PwC

12:00 PAUSA CAFÈ

14:30 DINAR TREBALL

16:00 PLENÀRIA - Grup de treball de Justícia Gratuïta i votacions

19:00 Concentració justícia gratuïta

Sessió 1.1.

19:15 PLENÀRIA - Grup de treball de Justícia Gratuïta i votacions

21:00 SOPAR CLAUSURA

09:30 Intermediació i nous models de negoci - Deliberativa

Sessió 1.1.

12:00 PAUSA CAFÈ

12:45 Intermediació i nous models de negoci - Deliberativa

Sessió 1.1.

14:30 DINAR TREBALL

09:30 Defensa dels drets i llibertats avui - Deliberativa

Sessió 1.1.

12:00 PAUSA CAFÈ

12:45 Defensa dels drets i llibertats avui - Deliberativa

Sessió 1.1.

14:30 DINAR TREBALL

09:30 1.7. La prova preconstituïda

10:15 1.8. Com fer una reclamació de responsabilitat patrimonial contra l'Estat

12:00 PAUSA CAFÈ

12:45 1.9. Divisió judicial de lherència. Qüestions pràctiques i singularitats al dret foral

13:30 1.10. Claus de l'èxit en la protecció de drets davant del TJUE

14:30 DINAR TREBALL

09:30 Sessió 2.7. Les darreres reformes legislatives amb incidència en el dret de menors

10:15 2.8. Aplicació pràctica del nou Reglament d'Estrangeria

12:00 PAUSA CAFÈ

12:45 2.9. Llei d'Eficiència Digital: impacte de la tecnologia a la Justícia

13:30 2.10. La segona oportunitat com a eina al servei de la ciutadania

14:30 DINAR TREBALL

09:30 Sessió 3.7. Experiències de justícia restaurativa

10:15 3.8. Tècniques de negociació contrastades

12:00 PAUSA CAFÈ

12:45 3.9. Arbitratge internacional

13:30 3.10. Aplicació de les tècniques en mediació familiar

14:30 DINAR TREBALL

09:30 4.7. Dissenya l'activitat digital del teu despatx per millorar el teu negoci, més enllà de likes i followers

10:15 4.8. Productivitat: com treure rendiment al teu temps laboral

12:00 PAUSA CAFÈ

12:45 4.9. Habilitats en judicis telemàtics

13:30 4.10. Envelliment i advocacia

14:30 DINAR TREBALL

09:30 5.7. Identitat Digital del Professional

10:15 5.8. El secret professional en lús de les tecnologies

12:00 PAUSA CAFÈ

12:45 5.9. Eines per al professional de l'advocacia

13:30 5.10. Ciberrisc: com eludir la victimització dels teus equips

14:30 DINAR TREBALL

09:30 6.7. Protecció de dades a l'exercici de l'advocacia

10:15 6.8. Mesures de diligència deguda: obligacions del meu despatx.

12:00 PAUSA CAFÈ

12:45 6.9. La dimensió com a element estratègic als despatxos

13:30 6.10. Captació i retenció del talent

14:30 DINAR TREBALL

Mapa del Congrés

PLANTA 0
 • Sessions plenàries (Sala Alexandria 1 i 2)
 • Sessions deliberatives 1 i 3 (Sala Alexandria 1 i 2)
 • Sessions deliberatives 2 i 4 (Sala Alexandria 3 i 4)
 • Lliurament de ponències (Sala Barcino 1)
 • Sales Barcino 2 i 3
image

PLANTA 1
 • Sessions formatives
  • 1. Pràctica jurídica processal (Sala Cartago 1)
  • 2. Noves reformes legals (Sala Cartago 2)
  • 3. Cultura de l'acord (Sala Cartago 3)
  • 4. Habilitats professionals (Sala Damascus 1)
  • 5. Tecnologia per a la pràctica professional (Sala Damascus 2)
  • 6. Bones pràctiques de despatx (Sala Damascus 3)
 • Fira comercial (Sala Roma)
 • Pausa cafè i dinar treball (Sala Roma)
 • Sala Harvard
 • Sales Cartago 5 i 6
 • Magatzem (Sala Cartago 7)
 • Sala Italica
 • Sala Tarraco
imageDESCARREGA EL MAPA ⬇️

Descarrega l'APP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua