XIII Congreso de la Abogacía Española

As comunicacións presentadas deberán basearse nun dos catro traballos deliberativos.


  Ver presentacións  

  Consulte o Regulamento do Congreso 


Información destacada

 • Data de publicación dos traballos: 28 de febreiro
 • Data de envío de comunicacións: Do 1 de marzo ao 19 de abril
 • Publicación de comunicacións: 27 de abril


 • Formato do texto: letra Arial, tamaño 12 pts, espazamento 1,5.
 • Número máximo de páxinas: 10 páxinas para comunicacións.


 • Número máximo de autores: 5 por cada comunicación*.
 • A comunicación enviarase a través da pestana "Enviar a túa comunicación" (habilitarase o 1 de marzo)


*Importante: deberán estar inscritas todas as persoas que acudan ao Congreso para presentar a comunicación. Será obrigatorio que polo menos un dos autores se inscriba no Congreso despois da aceptación da comunicación.

Correo electrónico para responder preguntas: congreso@abogacia.esDetalle do regulamento

1. Os congresistas poderán presentar as Comunicacións que consideren oportunas no prazo do 1 ao 30 de marzo de 2023.

2. As comunicacións deberán estar redactadas nun máximo de 10 páxinas e conter unha proposta de conclusións numeradas en parágrafos independentes, sometidas a votación por separado.

3. As comunicacións deberán enviarse a través da plataforma en liña, debidamente asinadas, indicando o Colexio ao que pertence o comunicador e o número de colexiado.

4. Non se admitirán aquelas Comunicacións que se presenten despois do prazo establecido.

5. As Comunicacións recibidas no prazo establecido serán remitidas pola Mesa do Congreso aos seus respectivos relatores, que deberán decidir e informar no prazo sinalado, sobre a súa incorporación ou non á Ponencia. A resolución será notificada aos Comunicadores, sen prexuízo de que poidan expoñelas e defendelas nas sesións da Comisión.

6. As Comunicacións que se formulen publicaranse no prazo establecido, facendo constar tanto as que fosen incorporadas total ou parcialmente polo escrito, como as que non o fosen.

7. As comunicacións publicaranse e enviaranse en soporte dixital a todos os participantes no Congreso nun prazo non inferior a cinco días naturais antes da súa celebración.


Publicación das Conclusións.

1. As Conclusións aprobadas publicaranse e remitiranse a todos os participantes en formato informático.

2. A Mesa do Congreso difundirá as Conclusións entre todos os colexios de avogados, organismos e institucións que considere de interese.

Mapa do Congreso

PISO 0

 • Plenos (Sala Alexandría 1 e 2)
 • Sesións deliberativas 1 e 3 (Sala Alexandría 1 e 2)
 • Sesións deliberativas 2 e 4 (Sala Alexandría 3 e 4)
 • Entrega de papeis (Sala Barcino 1)
 • Salas Barcino 2 e 3

image


PISO 1

 • Sesións de formación
  • 1. Práctica xurídica procesual (Sala Cartago 1)
  • 2. Novas reformas legais (Sala Cartago 2)
  • 3. Cultura do acordo (Sala Cartago 3)
  • 4. Competencias profesionais (Sala Damasco 1)
  • 5. Tecnoloxía para o exercicio profesional (Sala Damasco 2)
  • 6. Boas prácticas de oficina (Sala Damasco 3)


  • Feira (Sala Roma)
  • Pausa café e xantar de traballo (Sala Roma)
  • Sala Harvard
  • Salas Cartago 5 e 6
  • Almacén (Sala Cartago 7)
  • Sala Itálica
  • Sala Tarraco

  image  DESCARGA O MAPA ⬇️

  Descarga a APP

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua